top of page

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ПСИХОЛОГИИ

Kenan Ragimoff
Диплом психотерапевта: AB-I № 077037.
Аттестат специалиста: А №2139298.
1654258414661.png
2022-ci ildən eribarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının Ambasadoru təyin olunub və "Milli Proqramlar" çərçivəsində yerli mütəxəssislərin təkmilləşməsinin aparır və Beynəlxalq Dərəcəli peşəkarlar yetişdirir  
Представитель BDKarvasarski Institute в Азербайджане с 2021 года, владелец International RAGIMOFF и местных GTC компаний с 2008 года,
Руководитель многих бизнес-проектов
Получив образование у главного психотерапевта Российской Федерации Б.Д. Карвасарского, он работал под руководством всемирно известного психоаналитика ВДВид.
Профессиональный психотерапевт был награжден Дипломом отличия и Сертификатом эксперта в 2003 году Научно-исследовательским институтом им. В.М. Бекстерева.
2003-2008 - Сотрудничество с теле- и радиоканалами по развитию и популяризации психологии в Азербайджане в качестве директора Бакинского «Регионального Психологического Центра».
PSY 1
2757586064307779041_220746884.jpg
1486235812_9582075641.jpg

Hər zaman öncə olmaq üçün.

"PSİXOLOGİYA MƏKTƏBİ" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI

NƏTİCƏ ETİBARƏN MƏZUNLAR:

 KONSULTASİYA PROSESİNİ A-Z KİMİ TAM AYDIN ŞƏKİLDƏ İCRA EDƏCƏK

BEYNƏLXALQ PSİXOTERAPİYA ASSOSİASİYASI SERTİFİKATI İLƏ TƏLTİF EDİLƏCƏK

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" - 2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (BPA - ingilis dilində IPAS) Ambassadorudur, məzunlar Beynəlxalq Sertifikatla təltif olunur - sertifikatın statusu QR Kodla təstiq edilir - yoxlanıla bilər.

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BU PROQRAM ÜZRƏ TƏDRİS KEÇİB RUSİYANIN KARVASARSKİ ADINA İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN KLİNİK PSİXOLOQ DİPLOMU İLƏ TƏLTİF OLUNA BİLƏR

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" tədris proqramı 4 moduldan ibarətdir.
Hər biri ayrı bir 3 aylıq təlimdir, əyani və online şəkildə daima keçirilr.

MODUL 1: 

KLİNİK PSİXOTERAPİYA

1) Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt, Psixoterapevtik Alyans, Rapport, Konfidensiallıq

 

2) Psixoloji Diaqnostika - Simptomlar, Sindromlar, XBT-11, DSM-5, Diaqnozun əsaslandırılması

3) Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu, Psixoterapevtik Strategiya, Nəticələrin Qeydiyyatı

MODUL 2: 

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYA

1) Problemlərin yaranma səbəbi - effektiv və nevrotik koqnisiyalar, koppinq strategiyalar, terapiya

 

2) Stereotipik səhvlər - avtomatik düşüncə, dixotomik düşüncə, katastrofikasiya, personifikasiya

3) Psixoterapevtik Texnikalar - refokus, şablonun qırılması, ekspozisiya, konfrontasiya, dərk etmə

MODUL 3: 

MÜASİR PSİXOANALİZ

1) Şəxsiyyətin struktur - eqo, supereqo, id, instinkt, tələbat, inkişaf mərhələləri, nevrotik konflikt

 

2) Psixoanalitik produksiya - dərk etmə, konfrontasiya, aydınlaşdırma, interpretasiya işləmə

3) Psixoterapevtik Texnikalar - assosiativ eksperiment, yuxuların analizi, kateksis, katarsis

MODUL 4: 

AİLƏ TERAPİYASI

1) Müraciətin səbəbi və problemdə fokuslaşma, əsas motivlər və ailə daxili struktur, metodların seçimi

2) Qrup terapiyası metodları - Tranzakt analiz, Geştalt terapiya, Psixodrama, Simvolodrama, Art terapiya

3) Ailə terapiyası metodları - Sistem ailə terapiyası, Kontekstual terapiya, Pozitiv Psixoterapiya, NLP

Тренировки проходят два раза в неделю по 2 часа.

Полный курс состоит из 100 уроков.

Əyani: Həftənin 1,4 günləri - saat 16:00-18:00
Online: Həftənin 1,4 günləri - saat 20:00-22:00

ЭКЗАМЕНА СДАЮТСЯ КАЖДЫЕ 2 МЕСЯЦА.

ЗА КАЖДУЮ ПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 10 БАЛЛОВ.

СРЕДНИЙ РЫНОК ЦЕН НАЗЫВАЕТСЯ СТЕПЕНЬ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ДАННОЙ ПРАКТИКИ:

1) Онлайн-обучение - направления, база знаний, методики, группы и проекты по направлениям.
2) Онлайн-консультация - юридические обязательства, регистрация, посещаемость, оплата, отчетность.
3) Семинар - организация, проведение живых мероприятий, участие в выступлениях, телетрансляциях и СМИ.
4) Индивидуальное консультирование - диагностика, стратегия, терапевтический альянс, семейное консультирование.
5) Получите диплом - международный статус, международную квалификацию, авторскую программу, лицензию.

ОПЛАТА ПРОГРАММЫ НА 1 ГОД:

1 месяц - 160 AZN - каждый текущий месяц - 12 раз

3 месяца - 420 AZN - ежеквартально - 4 раза

6 месяцев - 720 AZN - каждые полгода - 2 раза

1 год - 1200 AZN - 1 раз весь платеж

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffav şəkildə cavab verəcək.

bottom of page