top of page

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ПСИХОЛОГИИ

Kenan Ragimoff
Диплом психотерапевта: AB-I № 077037.
Аттестат специалиста: А №2139298.
1654258414661.png
2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının Ambasadoru təyin olunub və "Milli Proqramlar" çərçivəsində yerli mütəxəssislərin təkmilləşməsini aparır və Beynəlxalq Dərəcəli peşəkarlar yetişdirir  
Представитель BDKarvasarski Institute в Азербайджане с 2021 года, владелец International RAGIMOFF и местных GTC компаний с 2008 года,
Руководитель многих бизнес-проектов
Получив образование у главного психотерапевта Российской Федерации Б.Д. Карвасарского, он работал под руководством всемирно известного психоаналитика ВДВид.
Профессиональный психотерапевт был награжден Дипломом отличия и Сертификатом эксперта в 2003 году Научно-исследовательским институтом им. В.М. Бекстерева.
2003-2008 - Сотрудничество с теле- и радиоканалами по развитию и популяризации психологии в Азербайджане в качестве директора Бакинского «Регионального Психологического Центра».
PSY 1
2757586064307779041_220746884.jpg
1486235812_9582075641.jpg

Hər zaman öncə olmaq üçün.

"KLİNİK PSİXOTERAPİYA" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI

KİMLƏR ÜÇÜN UYĞUNDUR:

Psixologiya sahəsində təhsili olan, lakin Klinik Psixologiya və Psixoterapiya üzrə təkmilləşmə keçmək istəyən şəxslər üçün

Yalnız təkmilləşmə proqramı
ayda 200 azn 12 ay və ya birdəfəlik 1800 azn

Psixologiya sahəsində təhsili olmayan, lakin Klinik Psixologiya üzrə təhsil alıb fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslər üçün

İxtisas Artırma ilə təkmilləşmə
ayda 300 azn 24 ay və ya birdəfəlik 6000 azn

NƏTİCƏ ETİBARƏN MƏZUNLAR:

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İXTİSAS ARTIMI KEÇİB RUSİYANIN B.D.KARVASARSKİ ADINA İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN KLİNİK PSİXOLOQ DİPLOMU İLƏ TƏLTİF OLUNACAQLAR

İxtisas Artımı proqramı olduğu üçün həm online keçirilə, həm də daha qısa zamanda yekunlaşa bilər. İxtisas Artımı əsas ixtisası əvəz etmir. Buna aid Rusiya ilə Azərbaycan arasında təhsil sahəsində razılaşmasına əsasən fəaliyyət göstərməyə icazə verir. Nəticədə 2 il ərzində tədrisi hətta online şəkildə bitirib, Klinik Psixoloq Diplomunu ala bilərsiniz. 

BEYNƏLXALQ PSİXOTERAPİYA ASSOSİASİYASI SERTİFİKATI İLƏ TƏLTİF EDİLƏCƏKLƏR

"Dr.Ragimoff" 2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (BPA/IPAS) Ambassadorudur, "Milli Proqramlar" üzrə təlim məzunları Beynəlxalq Sertifikatla təltif olunur - sertifikatın statusu QR Kodla təstiq edilir - yoxlanıla bilər.

 KONSULTASİYA PROSESİNİ A-Z KİMİ TAM AYDIN ŞƏKİLDƏ İCRA EDƏCƏKLƏR

"Klinik Psixoterapiya" tədris proqramı 4 moduldan ibarətdir.
Hər biri 3 aylıq proqram, əyani və online şəkildə keçirilir.

Тренировки проходят два раза в неделю по 2 часа.

Полный курс состоит из 100 уроков.

Əyani: Həftənin 1,4 günləri - saat 16:00-18:00
Online: Həftənin 1,4 günləri - saat 20:00-22:00

MODUL 1: 

KLİNİK PSİXOTERAPİYA

1) Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt, Psixoterapevtik Alyans, Rapport, Konfidensiallıq

 

2) Psixoloji Diaqnostika - Simptomlar, Sindromlar, XBT-11, DSM-5, Diaqnozun əsaslandırılması

3) Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu, Psixoterapevtik Strategiya, Nəticələrin Qeydiyyatı

MODUL 2: 

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYASI

1) Problemlərin yaranma səbəbi - effektiv və nevrotik koqnisiyalar, koppinq strategiyalar, terapiya

 

2) Stereotipik səhvlər - avtomatik düşüncə, dixotomik düşüncə, katastrofikasiya, personifikasiya

3) Psixoterapevtik Texnikalar - refokus, şablonun qırılması, ekspozisiya, konfrontasiya, dərk etmə

MODUL 3: 

MÜASİR PSİXOANALİZ

1) Şəxsiyyətin strukturu - eqo, supereqo, id, instinkt, tələbat, inkişaf mərhələləri, nevrotik konflikt

 

2) Psixoanalitik produksiya - dərk etmə, konfrontasiya, aydınlaşdırma, interpretasiya işləmə

3) Psixoterapevtik Texnikalar - assosiativ eksperiment, yuxuların analizi, kateksis, katarsis

MODUL 4: 

AİLƏ TERAPİYASI

1) Müraciətin səbəbi və problemdə fokuslaşma, əsas motivlər və ailə daxili struktur, metodların seçimi

2) Qrup terapiyası metodları - Tranzakt analiz, Geştalt terapiya, Psixodrama, Simvolodrama, Art terapiya

3) Ailə terapiyası metodları - Sistem ailə terapiyası, Kontekstual terapiya, Pozitiv Psixoterapiya, NLP

Tədrisin gedişatı ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı link üzrə keçib bir neçə video yazılara baxa bilərsiniz.

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffav şəkildə cavab verəcək.

bottom of page